Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

zecher001.jpg

 

Vybrané kapitoly knihy

ZECHER CADDIKIM

chacham Mordechaj ben Josef Sultanski (1785-1878)

zecher002.jpg

 

זכר צדיקים

מרדכי בן יוסף סולטאנסקי

ja.jpg

Přeložil a upravil: Nissim Valko

 

website translator plugin

free counters
 

free counters
 

Autor překladu NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalou mesiánskou judeo-křesťanskou komunitou Yehoshua ha-Mashiah Liberec a Třinec, dnes Bnei Miqra – Qaraim Liberec a Třinec, ani se skupinkou, která si říká Ruští Qaraimové v zahraničí, a jejíž většinu tvoří právě členové Yehoshua ha-Mashiah/ Bnei Miqra – Qaraim. Autor překladu NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalým mesiánským rabínem, který se prohlásil za chachama výše zmíněné komunity, a který se vydával za potomka karaimů, a pomocí podvodu chtěl imigrovat do Izraele. Jeho podvod byl odhalen jak izraelskými úřady, tak izraelskou Radou Karaimských Mudrců. Autor překladu SE DISTANCUJE jak od veškerých aktivit a tvrzení skupiny Yehoshua ha-Mashiah/ Bnei Miqra – Qaraim Liberec a Třinec, tak od všech aktivit a tvrzení skupiny Ruští Qaraimové v zahraničí.

Author of the translation has nothing to do with former judeo-christian group Yehoshua ha-Mashiah from Liberec and Trinec (at this time this group use name Bnei Miqra – Qaraim), as same as author of translation has nothing to do with group Russian Qaraim Abroad (the base of this group forms people from mentioned judeo-christian group). Author of the translation has nothing to do with self-appointed „hakhams“, leaders of above mentioned groups. Author of the translation disavows from all of their activities, claimings, projects, opinions and mystification.

Автор перевода не имеет никакого отношения к бывшей иудео-христианской группе Иегошуа га-Машиах из чешских городов Либерец и Тршинец (в настоящее время употребляют название Бней Микра - Караим), так же как и автор перевода не имеет никакого отношения к группе Русские Караимы за границей (база РКзГ люди из упомянутой иудео-христианской группы). Автор перевода не имеет никакого отношения к самозваным "гахамам", лидером вышеуказанных групп. Автор перевода дистанционируется от всех их действий, тезисов, проектов, мнений и мистификацией группы Русских Караимов за границей.

 

 

אין למחבר קשר כלשהו עם הכת היהודית-נוצרית לשעבר "יהושע המשיח" מליברץ׳ וטרינץ׳ (כעת הקבוצה הזאת משתמשת לרעה בשם "בני מקרא - קראים") ,בדיוק כפי שאין למחבר דף האינטרנט הזה קשר כלשהו עם הכת הפסאודו-קראית "קראים רוסים בחו״ל" המכונה "קראימלר - הקראים המותזילים מקרים וקידר בחו״ל" המכונה גם "קראימלר - השומרונים של טורקיסטאן הגדולה" (בערך 17 אנשים מהקבוצה היהודית-נוצרית הנ״ל יוצרים את בסיס הקבוצה הזאת).
אין למחבר קשר כלשהו עם "חכמים" ממונים מטעם עצמם ,מנהיגי הכת הפסאודו-קראית הנ״ל.
המחבר מתנער מכל פעילויותיהם ,טענותיהם ,מיזמיהם ,דעותיהם ואפיפות במסתורין שהם נוקטים בהם.
 

 

 

V textu jsou použity biblické pasáže a pasáže křesťanských Evangelií z webových stránek http://www.biblenet.cz/, v případě že se český text výrazně odchyluje od hebrejského originálu, je upraven. 

05012021

001.jpglogo_bm.jpg