Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 1

Protože budu používat v této knize naše datování, tedy datování od stvoření světa, považuji za nutné vysvětlit, jak se toto datování stanovuje.
Dnes je rok 1838 podle křesťanského datování, což je rok 5598 od stvoření světa.
 
A zde vysvětlím, jak jsme k tomuto číslu dospěli.
 
Věříme, že od stvoření světa do východu z Egypta uběhlo 2448 let, tento počet let získáme sečtením let života našich praotců.
 
Od východu z Egypta do vystavění prvního Chrámu uběhlo 480 let, jak se dozvídáme z Písma, z prvního verše šesté kapitoly První knihy Královské.
 
Od výstavby prvního Chrámu do jeho zničení uběhlo 410 let, jak se dozvídáme z Písma, když sečteme počet let vlády judských králů.
 
Po zničení prvního Chrámu králem Nebukadnesarem následovalo 70 let vyhnanství, což víme z Písma, z prvního verše první kapitoly knihy Ezdráš.
 
Od výstavby druhého Chrámu do jeho zničení Titem uběhlo 420 let, což je počet let, které získáme sečtením let vlády perských králů.
 
Od zničení druhého Chrámu, kdy začalo vyhnanství, do dnešního dne uběhlo 1770 let, což zjistíme sečtením let vlády římských císařů od Tita až do dnešní doby.
 
Když sečteme všechny výše zmíněné počty let, dostaneme celkový součet 5598 let, což jest 5598 let od stvoření světa do dnešních dní.
 
V souladu s tímto datováním budu psát tuto knihu.