Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 48

 

Polský král Jan III dal do vlastnictví svému synovi město Kokizov v Lodomerii (Vladiměř-Volyňsko), které se nachází 4 parasangy (23 km) od města Lemberg (Lvov).
 
A vystavěl si královský syn v tomto městě své sídlo se zahradami, které se nazývalo Krasny Ostrov (Krásný Les).
 
V té době si předvolal král jednoho karaima, jenž se jmenoval Abraham ben Šemuel Labanovský, člověka vzdělaného, čestného a oddaného.
 
Král si natolik vážil Abrahama, že jej jmenoval soudcem a hlavou všech karaimských obcí Litvy.
 
A pověřil ho úřední mocí a udělil jemu a jeho potomkům dědičné právo řídit soudní spory uvnitř karaimské komunity týkající se majetkových záležitostí (zmocňující dokument mají v současné době jeho potomci).
 
Polský král Jan III se obával o bezpečí svého syna, a proto několikrát napsal soudci Abrahamovi. V dopisech Abrahama žádal, aby zařídil přestěhování několika karaimských rodin do města Kokizov a aby tyto rodiny dělali jeho synovi doprovod, pomáhali mu v jeho záležitostech a spolehlivě jej chránili.
 
V době kolem svátků Chag ha-Macot, roku 5448, což je rok 1688 křesťanské éry, přijel král Jan III do Vilniusu a soudce Avraham byl předvolán před krále, králi se soudce zalíbil.
 
Král přednesl soudci Abrahamovi svojí žádost o přestěhování karaimů, která byla neprodleně splněna, a soudce nechal poslat pro několik rodin, které souhlasily s přesídlením.
 
Když tyto rodiny přijely do města Kokizov, královský syn je přivítal a daroval jim domy a pole pro orbu a osev.
 
Karaimové se ve městě usadili, a žili zde po celou dobu vlády polských králů v klidu a míru.
 
Když rakouský císař obsadil Halič a Lodomerii, daroval město Kokizov jednomu ze svých dvořanů.
 
Po nějaké době získal město Kokizov jiný šlechtic (zeman).
Tento šlechtic začal karaimy utiskovat a zabírat jejich pozemky a půdu.
 
A karaimové neměli sílu déle snášet tento útisk, a téměř po 100 letech od jejich usazení se ve městě Kokizov se vystěhovali do jiných míst, někteří do Haliče, jiní do Lucku.
 
V dnešní době tam nežijí žádní karaimové, kromě jedné rodiny, která se stará o bet-kneset.