Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 27

 

V roce 4420, tj. rok 660 křesťanské éry, byl jmenován náš pán Anan ha-Nasi hlavou exilu a hlavou Bejt Dinu pro celý Izrael v Babylonu.
 
Byl spravedlivým spravedlivých, ochráncem starobylé víry svého Boha, který se neuchýlil k povýšenosti ani k bludům.

Při pohledu na zkaženost parušim a na jejich odpor vůči písemné Tóře Mojžíšově, se rozhodl vrátit na pravdivou cestu písemné svaté Tóry.

Parušim ale díky své pýše odmítali poslouchat jeho pravdivé výtky a vzbouřili se proti němu, rozhodli se společně, že ho zavraždí.
 
Ale Bůh, který chrání ty, kteří se Ho bojí, naklonil přízeň vládce vůči Ananovi ha-Nasi a zachránil jej z rukou parušim.
 
Když to náš pán Anan ha-Nasi zjistil, nařídil všem cadikim, aby se zcela oddělili od parušim, aby nejedli jejich jídlo, protože zrušili mnoho ustanovení a povolili porážet nevhodná zvířata, a dokonce povolili porážet zvířata úderem (namísto zaříznutí) a připravovali pokrmy v nečistém nádobí.
 
A zakázal také uzavírat sňatky s parušim, protože nedodržovali zákaz sňatků mezi blízkými příbuznými, a povolovali to, co zakazuje Tóra.
 
Po těchto nařízeních vydaných naším pánem Ananem ha-Nasi, došlo k úplnému oddělení mezi námi a parušim, od oddělení uběhlo tento rok již 1175 let.