Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 18

 

Zde jsou popsány okolnosti, za jakých se dostala do Egypta karaimská knížata, odvozující svůj původ od krále Šalamouna, mír s ním.
V roce 4772, to jest roku 1012 křesťanské éry, si egyptský král, Al Kalifa, vzal za manželku dceru babylonského krále.
 
Po svém příjezdu do Egypta se dcera babylonského krále, zeptala svého manžela Kalifi:
 
Mají Židé ve tvém království svého knížete nebo krále?
 
Její muž jí odpověděl:
 
Ne, nemají svého knížete ani krále.
 
Ona tedy řekla:
 
V království mého otce žije mnoho Židů, mají svého knížete, kterého ve svém jazyce titulují jako Roš Galut.
Tento kníže odvozuje svůj původ od krále Šalamouna, mír s ním, a můj otec k němu chová velkou úctu, protože pochází z pokolení velkých proroků a králů.
Také já ho mám ve velké úctě.
 
Z velké lásky ke své ženě požádal Kalifa svého tchána, krále Babylonu, aby za ním vyslal jednoho z knížat, potomků krále Šalamouna, mír s ním.
 
Z vůle babylonského krále přijel kníže do Egypta, od něj odvozují svůj původ knížata, která žijí v současné době v Egyptě, tak jak to bylo popsáno v kapitole 17.