Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 15

 

Parušim (farizejové) nepřestali hřešit ani po zničení Chrámu, pokračovali v hanobení cadikim, kteří odešli do vyhnanství spolu s ostatním lidem, vysmívali se jim, ponižovali je a zabíjeli.
A neopustili své hříšné chování ani v exilu.
 
Tak tomu bylo až do roku 3880, což jest rok 121 křesťanského kalendáře.
Parušim se v  době vlády císaře Trajána vzbouřili proti Římanům, dosadili na trůn ben Kozibu, zabili mnoho Římanů a Řeků, stejně se chovali i v Egyptě.
 
Proto poslal císař Traján svého synovce Hadriána, aby je porazil a navrátil je pod vládu císaře.
 
Také v roce 4316, což jest rok 556 křesťanského kalendáře, rabanité z města Caesarea napadli křesťany s úmyslem je povraždit.
 
Tyto skutečnosti jsou jasným důkazem o jejich krutosti.
 
A s vědomím, že se parušim byli schopni vzbouřit proti císaři a že vztáhli ruce na křesťany, můžeme věřit tomu, že nevyhladili cadikim, kteří byli zcela v jejich moci?