Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 22

 

Většina lidí, s výjimkou těch, kteří jsou obeznámeni s patřičnými hebrejskými texty, si myslí, že karaimů je pouze malé množství, a že většina z nich žije v Rusku, menší část v Rakousku, Haliči a Volyni, malá část v Babylonu, malá část v Egyptě, a nikde jinde.
 
Nicméně skutečnost je jiná, protože z písemných záznamů, které zanechaly naši učenci, víme o 31 velkých komunitách v Persii.
 
Ze spolehlivých zdrojů víme, že v jedné zemi, která je vzdálená dva měsíce cesty od Babylonu, byly objeveny velké komunity karaimů.
 
Bohužel nemohu předložit svědectví o existenci velkých karaimských komunit přímo od karaimů, ale máme k dispozici tři svědectví rabanitů, kteří nás nenávidí.
Jejich svědectví dosvědčují buď přímo nebo nepřímo existenci těchto karaimských komunit.
 
První důkaz je z roku 5507, což je rok 1745 křesťanské éry, ten poskytl jeden vzdělaný rabanita, jehož jméno mi není známo.
Tento rabanitský učenec nás informuje, že na hranicích Persie v zemi Elna existuje mnoho velkých a velmi bohatých karaimských komunit.
 
Druhé svědectví patří učenci Pinchasovi nebo Eljahovi, autorovi knihy ha-Brit.
V 16 části v kapitole 9 této knihy píše o městě Kóčin v zemi Malabar, kde žije mnoho židů, jimž není známa ústní Tóra.
 
Dále je ještě řečeno, že na pobřeží Malabar, severně od města Kóčin, které je na hranici mezi Asií a Indií, existuje velké město, které se jmenuje Kalkata (v současné době patří Anglii), od Kalkaty je tři dny cesty vzdáleno město Lamik.
 
V blízkosti města Lamik je pouštní oblast Chabor a oblast Chalach na řece Gozan, což je na hranici Asýrie, za touto pouštní oblastí žije mnoho židů.
 
Také v pohoří Gozan žije mnoho židů, kteří nikdy neslyšeli o ústní Tóře, a kteří v oblasti žijí od dob asyrského vyhnanství, a kteří již byli zmíněni v páté kapitole.
 
Třetí svědectví podal učenec Šimšon Balach.
 
V jeho životopise, který byl napsán hebrejsky a který byl publikován v roce 5587, což je rok 1827 křesťanské éry, píše v kapitole Afrika, že v zemi Kúš, která je známa také jako Abisinie žijí karaimové a že mají dokonce svého krále.

 

Zde je ukázka z jeho knihy:
Zemi Zamin obklopují vysoké hory, jejich délka je 15 parasang (87 km), široké jsou 7 parasang (41 km).
Žijí zde Izraelité, kteří se považují za potomky kmene Dan a patří k sektě karaimů, protože neznají ústní Tóru.
Těmto Izraelitům vládne panovník, který je potomkem Šalamouna, který se narodil královně ze Sáby a králi Izraele Šalamounovi, který byl synem Davida. 1
 
1 Tyto informace převzal Šimšon Balach z Otázek a odpovědí rabína Davida ben Zimra, část 4, str. 219
 
David ben Zimra se dozvěděl, že židé země Kúš mají stejné zvyky jako ti, co odmítají ústní Tóru, usoudil tedy, že jsou ze sekty Cadoka a Boethuse, kteří se nazývají karaimové.
Také on věřil, že jsou potomky kmene Dan.
 
V kapitole Asie píše:
židé žijící v zemích Sini (v Číně) patří k sektě karaimů a nikdy neslyšeli o ústní Tóře.